Poznámka: Jestli odborný text obsahuje nějaké neúplné informace, chyby, překlepy, kterých jsem při tvorbě napsala, tak neváhejte a určitě mi napiště. Ráda to napravím.

Pedosféra

= skladba pudy:

organ.hmota(odumřelý rostlinný a živočišný meteriál)

anorganická hmota (zvětraliny, voda, vzduch živá složka (půdní oraganismy)

-vlivem působení půdotvorných činitelů má každá půda určité uložení vrstev

Půdní profil.-zjišťujeme na kolmém řezu na půdním profilu uvidíme půdní horizonty

Půdní horizonty-vznikly přemisťováním organických a anorganických složek v půdě prosakující

Horizont A-je na povrchu, je tmavě zbarvený, zvýšeným obsahem humusu

Horizont B-je obohacený o látky vyplavené z horizontu A

Horizont C-spodní horizont, je to navětralá podložní hornina

Půdní typ-je charek. kombinace horizontů

Černozem-horizont A,C

Hnědozem-horizont A,B,C

Proces podzolizace-tvorba podzolů,vysoké srážky+kyselá půdní reakce má za následek vyluhování živin z horizontů A do B, má ůrodné půdy

Půdní druh-třídění půd podle zrnitosti-jílovité, hlinité, písčité, kamenité

NEJ-půdy hlinitopísčité Půdní struktura-vzniká seskupením půdních částic – drobnovité, úlomkovité, hrudkovité